Ett par viktiga punkter om bogsering

Om du bogserar ett annat fordon med bogserlina eller dragstång som är mer än två meter lång, ska linan eller stången markeras tydligt med en flagga eller liknande. Orsaken är att förhindra att någon trafikant försöker passera mellan bilarna. Om belysningen på det bogserade fordonet är ur funktion måste det, under mörker, skymning, gryning och oklar sikt, märkas ut på samma sätt som utskjutande last framåt och bakåt.

  • Högsta tillåtna hastighet vid bogsering är 30 km/h.
  • Det är förbjudet att bogsera tvåhjulig motorcykel.
  • Dessutom är det förbjudet att bogsera med tvåhjulig motorcykel.

Om du kommer till en olycksplats där en bil lastad med farligt gods är inblandad bör du tänka på att:

  • inte gå närmare olycksplatsen än nödvändigt
  • varna andra trafikanter
  • inte uppehålla dig i vindriktningen från olycksplatsen
  • inte röka eller föra in eld i närheten av olycksplatsen
  • notera vad som står på skyltar och etiketter och meddela detta när du ringer och kallar på hjälp.
18 Jan 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)