Hur mycket får man lasta på bilen?

Allmänna bestämmelser om last


— Som last räknas också redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet.
— Du får inte lasta gods eller placera personer så att förarens sikt skyms eller så att möjligheterna att manövrera fordonet försvåras.
— Lasten får inte skymma lyktor eller registreringsskyltar.
— Lasten ska fästas så att den inte utgör fara för person eller egendom. Den får inte förorsaka onödig dammbildning eller onödigt buller och den får inte släpa i vägen.
— Last på takräcke bör om möjligt förankras mot räckets framkant, då glider den inte vid häftiga inbromsningar.
— Använd spännband när du förankrar lasten. Stanna då och då, speciellt i början av körningen och spänn banden ytterligare.
— Lasta inte för tungt på taket. Bilen kan välta i kurvor och svängar. I instruktionsboken får du reda på högsta tillåtna vikt på taklasten för den bil du kör.
— Bilens maximilast får inte överskridas. Uppgift om bilens max. last hittar du i registreringsbeviset. Förarens vikt räknas inte in i lasten, men varje passagerares vikt uppskattas till
75 kg.
— Kör inte med bagageluckan öppen, avgaser kan sugas in i bilen den vägen.
— Fördela om möjligt tung last i bilen. Tung last bak kan ge bländande halvljus och dåligt "styrgrepp".
— Om du har saker liggande inne i bilen, fäst dem väl så att de inte kommer i rörelse vid en hastig inbromsning eller en kollision. Om du har en kombibil montera lastförskjutningsskydd.

Exempel: En liten personbil kan ha en maxlast som är 360 kg. Bilen är avsedd att ta fyra passagerare, alla platser är upptagna 4 x 75 kg 300 kg. Maxlast 360, Passagerare: 300  

Återstår 60 kg för högsta tillåtna vikt för bagage och gods.

5 Jan 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)